Iranian Agriculture News Agency

جهانساز در گفتگو با ایانا خبر داد:

رییس سازمان چای کشور گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۱۴هزار ۶۳۵ تن برگ سبز چای از چای کاران خریداری شده است.

خرید بیش از ۱۴ هزار تن برگ سبز چای در کشور

حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا، از خرید ۱۴هزار ۶۳۵ تن برگ سبز چای از ابتدای فصل برداشت تاکنون خبر داد و گفت: ۹۹.۴ درصد از مجموعه برگ سبز خریداری شده درجه یک بوده است.

 به گفته رئیس سازمان چای کشور، از مجموع برگ سبز چای خریداری شده ۱۴ هزار و ۵۴۲ تن درجه یک و ۹۳ تن درجه دو بوده است.

 وی ارزش ریالی برگ سبز خریداری شده را ۱۳۴ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این میزان برگ سبز خریداری شده تا کنون ۱۶۳ تن چای خشک استحصال شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید