Iranian Agriculture News Agency

توسط وزیر جهاد کشاورزی:

وزیر جهاد کشاورزی مصوبه اصلاح قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای را ابلاغ کرد.

مصوبه اصلاح قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار ایانا، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در نامه ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مصوبه اصلاح قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای را ابلاغ کرد.

متن ابلاغیه به شرح زیر است:

شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ 1400/12/16 به استناد مفاد قانون اصلاح قانون خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب کرد:

1) قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل است:

ردیف نام محصول قیمت هر کیلوگرم(ریال)
1 برگ سبز چای درجه یک 92000
2 برگ سبز چای درجه دو 71000

۲) قدرالسهم کارخانجات چای بابت بهای برگ سبز چای معادل (۷۵) درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می گردد، معادل (۵) درصد از بهای برگ سبز چای از محل ظرفیت های قانونی بودن بودجه سالانه بابت افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور اختصاص می یابد.

3) سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید تعیین هزینه‌های تبعی موضوع این تصویب‌نامه، تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت نماید.

۴) سازمان چای کشور مکلف از ضمن نظارت دقیق بر فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای و جلوگیری از انحراف یارانه پرداختی دولت اقدامات مورد نیاز را برای توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگیری های لازم را جهت ساماندهی چای کشور از طریق اجرای عملیات به‌زراعی، بهبود فناوری و اصلاح ساختار کارخانه های چای، ترویج مصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از طریق ظرفیتهای صندوق توسعه چای کشور به عمل آورد.

سید جواد ساداتی نژاد

وزیر جهاد کشاورزی و

رئیس شورا

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید