Iranian Agriculture News Agency

رسولی عنوان کرد:

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: با توجه به تجربه امسال وزارت جهاد کشاورزی در اجرای کشت قراردادی گندم، سال آینده بخش اعظم کشت گندم کشور، در قالب طرح کشت قراردادی عملیاتی خواهد شود.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پشتیبان اصلی اجرای طرح کشت قراردادی گندم در کشور

به گزارش ایانا به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در خصوص اجرای کشت قراردادی گندم در سال زراعی جاری گفت: اجرای طرح کشت قراردادی گندم بعنوان یک مدل موفق و تجربه شده در میان سایر محصولات کشاورزی، ظرفیت‌های مناسبی برای طرفین قرارداد به ویژه کشاورزان مهیا ساخته و منجر به کاهش  دغدغه‌های آن‌ها خواهد شد.

وی گفت: با توجه مزایای اجرای طرح کشت قراردادی گندم برای بخش کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدا پشتیبان این طرح بوده‌است و علی‌رغم محدودیت‌های مالی و اعتباری، نسبت به تأمین کودهای یارانه‌ای موردنیاز آن اقدام کرد.

رسولی خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در 7 استان خوزستان، فارس، گلستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان‌وبلوچستان، کودهای یارانه‌ای مورد نیاز کشاورزان مشمول این طرح در وسعت 250000 هکتار را تامین کرد. این کودها بتدریج از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در اختیار کشاورزان قرار گرفته‌است.

او ابراز داشت: علاوه بر 7 استان مذکور، این شرکت در همکاری با سازمان تعاون روستایی، نسبت به تامین کودهای یارانه‌ای موردنیاز کشاورزان مشمول کشت قراردادی در 10 استان دیگر نیز اقدام و کودهای موردنیاز آنها را تأمین کرد. بدین‌ترتیب، در اولین سال اجرای طرح کشت قراردادی گندم، کودهای مورد نیاز 17 استان کشور توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و به شبکه توزیع، تحویل داده شده‌است.

رسولی گفت: برای سال آتی برنامه مفصلی در این خصوص پیش‌بینی شده و قرار است شرکت خدمات حمایتی کشاورزی علاوه بر کودهای یارانه‌ای ازته، فسفاته و پتاسه موردنیاز کشت قراردادی، نسبت به تأمین انواع بذور و سموم موردنیاز این طرح نیز اقدام کند و کلیه نهاده‌های موردنیاز تولید گندم توسط این شرکت تأمین و در مقطع کشت در اختیار کشاورزان  قرار داده شود.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهارداشت: با توجه به تجربه امسال وزارت جهاد کشاورزی در  اجرای کشت قراردادی گندم، سال آینده بخش اعظم کشت گندم کشور، در قالب طرح کشت قراردادی عملیاتی خواهد شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید