Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد:

نتایج طرح حاکی از آن است که در سال مذکور سرانه مصرف ماهی افراد ١٥ساله و بیش‌تر در ماه به طور متوسط ١،٧ وعده بوده است.

3 لیوان شیر در هفته؛ سرانه مصرف نوجوانان در سال 99

به گزارش ایانا و به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور طراحی شده است.

این آمارگیری در سال ١٣٩٩، برای افراد ١٥ ساله و بیشتر با ٤٣٧٠٠ خانوار نمونه شهری و ١٨٨٦٠ خانوار نمونه روستایی و در کل به ٦٢٥٦٠ خانوار مراجعه شده و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه­های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و ... افراد ١٥ ساله و بیشتر اخذ شده است.

مهمترین یافته­های طرح در حوزه تغذیه و دخانیات به شرح زیر می­باشد:

‌-  سرانه مصرف شیر افراد ١٥ساله و بیش‌تر در هفته در سال ١٣٩٩، به طور متوسط  ٢،٩٨ لیوان برآورد شده است.

استان اردبیل با ٣،٦٣ لیوان در هفته بیشترین سرانه مصرف شیر افراد ١٥ساله و بیش‌تر را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.

- همچنین سرانه مصرف نوشابه افراد ١٥ساله و بیش‌تر در هفته به طور متوسط ٢،٠ لیوان برآورد شده است.

استان کرمان با سرانه مصرف نوشابه افراد ١٥ساله و بیش‌تر به طور متوسط ٢،٧٧ لیوان در هفته، بیشترین    سرانه را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.

- نتایج طرح حاکی از آن است که در سال مذکور سرانه مصرف ماهی افراد ١٥ساله و بیش‌تر در ماه به طور متوسط ٧‌،١ وعده بوده است.

 استان هرمزگان با ٥،٦٧ وعده در ماه بیشترین سرانه مصرف ماهی افراد ١٥ساله و بیش‌تر را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.

- در سال ١٣٩٩، سرانه مصرف فست فود افراد ١٥ساله و بیش‌تر به طور متوسط ٣٤‌،١ دفعه در ماه برآورد شده است.

- ١١درصد از خانوارهای کشور در سال٩٩ غذای بیش از نیاز مصرفی خود را طی ماه منتهی به زمان آمارگیری در سطل زباله ریخته اند.

- در سال ١٣٩٩، ٥،٨ درصد افراد ١٥ساله و بیش‌تر اظهار کرده اند سیگار می‌کشند و ٦‌،٨٩ درصد از این افراد ِسیگاری، هر روز سیگار می‌کشیدند. به عبارت دیگر، ٢‌،٥ درصد افراد ١٥ساله و بیش‌تر، روزانه سیگار می‌کشیدند.

- همچنین در سال ١٣٩٩، ٠‌،٤ درصد افراد ١٥ساله و بیش‌تر اظهارکرده اند، قلیان می‌کشند که ٧‌،٢٢ درصد از این افراد به‌ طور روزانه  قلیان می‌کشیدند. به عبارت دیگر،٠،٩درصد (نه دهم درصد) افراد ١٥ساله و بیش‌تر هرروز قلیان می‌کشیدند.

شایان ذکر است نتایج تفصیلی این طرح به زودی در درگاه ملی آمار ایران به نشانی  www.amar.org.ir قرار خواهد گرفت.  

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید