Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد:

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با نگارش نامه‌ای خطاب به مدیران کل دامپزشکی استان‌ها بر ممنوعیت کشتار دام‌های مولد و آبستن تاکید کرد.

تشدید اعمال نظارت های لاز م بر ممنوعیت کشتار دام‌های مولد و آبستن

به گزارش ایانا و به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، علی صفر ماکنعلی رئیس این سازمان با صدور نامه‌ای خطاب به مدیران کل ادارات‌ دامپزشکی استان‌ها با استناد به نامه‌هایی که پیش از این در مورخ نهم خرداد ۸۹ و ۱۶ آبان ۹۶ صادر شده بود تاکید کرد که کشتار دام‌های مولد اعم از گاو، گاومیش، گوسفند و بز آبستن همچنان ممنوع است.

وی از مدیران کل دامپزشکی استان‌ها خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا دستورالعمل ممنوعیت کشتار دام‌های مولد آبستن در کشتارگاه‌های دام کشور بصورت تشدیدی اجرا گردد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید