Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد:

وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند ۱۳۹۹ جمعاً ٤٨,٩ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

عرضه ٤٨,٩ هزار تن گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۹۹

به گزارش ایانا و به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند ۱۳۹۹ جمعاً ٤٨,٩ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ٢٧,٢ هزار تن، ٥٥.٦ درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ١٧.٧ هزار تن، بز و بزغاله با ٣ هزار تن، و سایر انواع دام با ١ تن، به‌ترتیب ٣٦.٢ درصد، ٦.١ درصد و ٢.١ درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۳۹۹ با ماه مشابه سال ١٣٩٨ نشان‌دهنده افزایش ٣٥ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٨ برای گوسفند و بره ٢٣ درصد، برای بز و بزغاله ١٥ درصد، برای گاو و گوساله ٤٩ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ٩٠ درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر ١٤ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در سال ١٣٩٩ حدود  ٤٤١,١ هزار تن بوده که نسبت به سال ١٣٩٨ (٣٢٢ هزار تن) حدود ٣٧ درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید