Iranian Agriculture News Agency

در جلسه تولید تخم نوغان مطرح شد؛

جلسه تولید تخم نوغان با حضور معاونین وزیر جهاد کشاورزی و شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود برگزار شد.

خودکفایی در تولید تخم نوغان تا افق 1404

به گزارش خبرنگار ایانا، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه تولید تخم نوغان که به منظور تولید برنامه‌ریزی برای تخم نوغان در داخل کشور و حذف  واردات آن، با حضور نمایندگان سازمان دامپزشکی کشور و شرکت شهرک‌های کشاورزی و شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود برگزار شد، اظهار کرد: مرکز تحقیقات مسئولیت تولید تخم نوغان با کیفیت را بر عهده بگیرد و تولید را تا حد امکان افزایش دهد.

وی افزود: این مرکز مسئولیت تامین تخم نوغان سالم و با کیفیت را بر عهده خواهد داشت.

رضایی خاطر نشان کرد: در صورتی که امکان تولید توافقی تخم نوغان وجود دارد، با تایید معاونت امور تولیدات دامی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان دامپزشکی و شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود دستورالعمل آن تهیه و برای تولید آتی امضا شود.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: دامپزشکی پروتکل مقابله با بیماری پبرین را تهیه و برای تولید تخم نوغان ارائه کند و مرکز تحقیقات ابریشم تحقیقات خود را بر روی کیفیت لاین‌های تخم نوغان متمرکز کند.

لازم به ذکر است، در این جلسه، برنامه پنج ساله خودکفایی تخم نوغان تا افق ۱۴۰۴، برنامه‌ریزی برای کنترل و حذف بیماری پبرین توسط سازمان دامپزشکی، برنامه‌ریزی بازسازی و نوسازی ابنیه تاسیسات و توتستان‌ها و تامین اعتبار مورد نیاز برای دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید