Iranian Agriculture News Agency

ماکنعلی در دیدار با نوبخت:

رئیس سازمان دامپزشکی کشور و رئیس سازمان نظام دامپزشکی عصر امروز با معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار و مشکلات این سازمانها و کارکنان و اعضای آنها را مطرح کرده و پیرامون آن گفت‌وگو کردند.

ارائه گزارش عملکرد سازمان دامپزشکی به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

به گزارش ایانا و به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، علی‌صفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور به همراه صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور به منظور انعکاس مسائلی مرتبط با کارکنان این سازمان و همچنین اعضای نظام دامپزشکی، با  نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کرد.

در این دیدار ماکنعلی ضمن تشکر از معاون رئیس‌جمهوری جهت اختصاص فرصتی جهت شنیدن مسائل دست‌اندرکاران دامپزشکی کشور به عنوان حافظان بهداشت عمومی و سرمایه تولیدکنندگان فراورده‌های دامی؛ ضمن بیان مختصری از اقدامات شاخص سازمان دامپزشکی در چندسال اخیر بویژه کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، لکه سفید میگو و سایر بیماریهای دامی، اجرای برنامه های کاهش سالمونلا، ارتقای کیفیت بهداشتی فراورده های خام دامی،تولید بذر واکسن، درخواست های سازمان از سازمان برنامه و بودجه کشور را مطرح و خواستار مساعدت دکتر نوبخت در پیگیری این درخواست ها شد.

درخواست استثنا کردن کارکنان سازمان دامپزشکی کشور از تبصره 1ماده 12 ضوابط اجرایی بودجه و فراهم آوردن امکان پرداخت ماموریت داخل شهرستانی اولین موضوع مطروحه رئیس سازمان بود ماکنعلی با اشاره به وظایف سازمان در اجرای عملیات پیشـگیری از بیماری‌های دامی و اعمال نظارت بهـداشتی و قرنطینه ای اکیپ‌هـای عملیاتی این سازمان در اقصـی نقاط کشور بخصوص در روسـتاها و مسـیرهای کوچ عشایر و مراکز نگهداری دام که غالبا در خارج از شهرها واقع شده‌اند اظهارکرد: از آنجا که پرداخت مأموریت این پرسنل به استناد ماده 12 ضوابط اجرایی بودجه با محدودیت روبرو است؛ لذا خواهشـمند است با استناد به تبصره 2 این ماده که کارمندان وزارت راه و شـهرسازی به دلیل ماهیت خدمتی آنها از قید خارج از حوزه شهرستان محل خدمت از تبصـره 1 این ماده مسـتثنی هستند؛ با اصلاح این ضوابط، کارکنان سازمان دامپزشکی کشور نیز به مانند کارمندان وزارت راه و شهرسازی از تبصره (1 ) این ماده مستثنی شوند.

درج ضرایب تسری متناسب با درآمدها در احکام کارگزینی کارکنان این سازمان از دیگر موارد مطرح شده رئیس سازمان دامپزشکی کشور بود که رئیس سازمان با استناد به ردیف‌های درآمدی سازمان دامپزشکی کشور که هرساله با هدف پوشش بخشی از خدمات و حتی حقوق رسـنلی در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اظهار کرد: «از آنجا که درسال‌های اخیر این سازمان با بسیج امکانات موجود تمام سعی خود را در اخذ و تحقق درآمدهای فوق انجام داده است؛ ضمن تشکر از موافقت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه با درج این فوق العاده در احکام کارکنان سازمان زندان‌ها، خواستار درج این ضرایب متناسب با درآمدها در احکام کارگزینی کارکنان این سازمان نیز شد.»

وی همچنین خواستار مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص برگشت درآمدهای واریزی این سازمان تا حداکثر سقـف واریزی بخصوص در ردیف‌هـای درآمـدی 66-730000) خـدمات بهـداشتی و درمـانی موضوع ماده 14 قانون سازمان دامپزشـکی کشور) و ردیف درآمدی 65 - 730000) نظـارت بر صـید و ذبـح شـرعی ) درلایحه بودجه سال1400 خورشیدی شد.

درخواست سقف اعتبار ردیف هزینه ای با عنوان «خرید واکسن و واکسیناسیون نکته مهم دیگری بود که ماکنعلی آن را در حضور معاون رئیس‌جمهوری مطرح کرد.

وی در این رابطه با بیان اینکه ساختمان کنونی ستاد مرکزی سازمان دامپزشکی کشور به دلیل قدمت بیش از نیم قرن و مستهلک بودن ساختمان، با مشـکلاتی از جمله کمبود شدیـد فضای اداری جهت اسـتقرار همکاران و مراجعه کننـدگان به سازمان مواجه است. خواستار مساعدت سازمان برنامه و بودجه جهت جایگزینی ساختمان فعلی با یک ساختمان مناسب شد ، پس از ارائه در خواست های رئیس سازمان دامپزشکی کشور ، دکتر نوبخت ضمن تقدیر از اقدامات مجموعه دامپزشکی کشور ،دستورات لازم جهت پیگیری درخواست های ارائه شده را صادر کرد.

لازم به ذکر است در این دیدار صفری رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور نیز به برخی از مشکلات و موضوعات اعضای این سازمان اشاره و درخواست های مرتبط با سازمان نظام دامپزشکی کشور را ارائه کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید