Iranian Agriculture News Agency

با توجه به گذشت ۱۷ سال از بازنگری نرخ تعرفه های خدمات سازمان دامپزشکی کشور و تفاوت بسیار آن ها را قیمت واقعی روز و میزان تورم، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد اصلاح این تعرفه ها را به هیئت دولت ارائه نموده است.

پیشنهاد اصلاح نرخ تعرفه‌های خدمات سازمان دامپزشکی کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان دامپزشکی کشور براساس ماده (۱۴) قانون سازمان مربوط می تواند در قابل ارائه خدمات دامپزشکی، وجوه متناسب با خدمات انجام شده را دریافت نماید. وجوه حاصل در حساب مخصوصی در خزانه، جمع آوری و صرف هزینه های مربوط به مبارزه با بیماری های دامی می شود. تعیین خدمات و میزان وجوه، طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

آخرین بازنگری این آیین نامه، مربوط به سال ۱۳۹۱ است که قیمت گذاری انجام شده بر مبنای تعرفه های سال ۱۳۸۱ صورت گرفته است و بسیاری از تعرفه های فوق عملا پس از ۱۷ سال نیازمند بازنگری می باشد. به عبارتی، بسیاری از تعرفه های خدمات مربوطه، با قیمت واقعی روز و با توجه به نرخ تورم، مواد اولیه و الگوی دستمزد اختلاف بسیاری دارد.

بنابراین با توجه به محدودیت های اعتباری سازمان دامپزشکی و پوشش بخشی از هزینه های سازمان مذکور از محل این تعرفه در راستای حفظ امنیت غذایی کشور، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد اصلاح نرخ تعرفه های این سازمان، موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است،‌ این پیشنهاد در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید