Iranian Agriculture News Agency

در تابستان سال‌جاری انجام شد؛

تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در پایان فصل تابستان ٤,٨٥ میلیون رأس و تعداد گوساله متولد شده در تابستان، ٢٩٩ هزار رأس بوده است.

تولید 1.89 میلیون تن شیر و پرواربندی ٣٥٥ هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور

به گزارش ایانا از مرکز آمار، نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) نشان می‌دهد که در تابستان سال‌جاری ١,٨٩ میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید و در همین مدت، تعداد ٣٥٥ هزار رأس گاو و گوساله پروار شده است.

یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در پایان این فصل ٤,٨٥ میلیون رأس و تعداد گوساله متولد شده در تابستان، ٢٩٩ هزار رأس بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از این طرح در فصل‌های تابستان و بهار نشان می‌دهد که مقدار تولید شیر ٣٦ هزار تن و تعداد دام پروار شده، ٢ هزار رأس نسبت به فصل قبل افزایش یافته است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید