Iranian Agriculture News Agency

در فروردین ماه امسال؛

شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد: این شرکت در یک ماه گذشته (فروردین 99) 24 هزار تن مرغ مازاد مرغداران را خریداری و وجه آن را نقداً به مرغداران و تولید کنندگان پرداخت کرده است.

 24 هزار تن مرغ مازاد مرغداران خریداری شد

به گزارش ایانا، شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری در حمایت از رونق تولید و همچنین شعار سال "جهش تولید"، این شرکت با تمام توان در حال خرید مرغ مازاد مرغداران است؛ به نحوی که فقط در (فروردین 99) 24 هزار تن مرغ مازاد مرغداران را خریداری  و در قالب ذخایر استراتژیک خود نگهداری کرده است.

همچنین بر اساس این آمار در سال گذشته (1398) نیز بیش از 50 هزار  تن مرغ مازاد از مرغداران خریداری کرده بود. بنابراین به منظور تقویت و استمرار تولید داخلی تا کنون بیش از 75 هزار تن مرغ مازاد تولیدی توسط دولت خریداری گردیده است.

پیش از این مدیر عامل شرکت پشتیبانی اموردام کشور در دستورالعملی  به کلیه مدیران استانی و ستادی  دستور خرید مرغ مازاد مرغداران را در راستای حمایت و جلوگیری از ضرر و زیان آنها به صورت پرداخت نقدی وجه، مرغ خریداری شده را صادر و استاندارد مرغ خریداری شده را نیز داشتن کیفیت, رعایت سایز  و بسته بندی مناسب  اعلام  کرده بود.

همچنین با تدابیر اتخاذ شده و دستور مدیرعامل شرکت و همچنین به منظور حمایت از تولید داخلی, واردات مرغ به کشور ممنوع بوده و در برنامه ریزی انجام شده سال 1399 سعی شده است واردات گوشت قرمز نیز یا انجام نشود یا در صورت نیاز به حداقل خود برسد و ذخایر استراتژیک گوشت قرمز نیز ازمنابع تولید داخلی تأمین شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید