Iranian Agriculture News Agency

در صورت موفقیت طرح خرید 13 هزار تن گوشت از دامداران؛

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: این شرکت با تولیدکنندگان وارد مذاکره شده و قرار بر این است که بصورت آزمایشی در مرحله اول ۱۰ هزار تن گوشت گوساله و سه هزار تن گوشت گوسفندی از آنان برای ذخایر استراتژیک خریداری کند؛ اگر این طرح با موفقیت اجرا شود، تمامی ذخایر استراتژیک گوشت قرمز از منابع داخلی تامین خواهد شد.

ذخایر استراتژیک گوشت قرمز از منابع داخلی تامین می‌شود

به گزارش ایانا، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: سالانه ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز اعم از گوساله و گوسفندی در کشور نیاز است.

«حسن عباسی معروفان» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: سالانه ۸۵۰ تا ۸۶۰ هزار تن گوشت قرمز بصورت داخلی در مملکت تولید می شود.

وی اظهارداشت: کشور در مواقعی که مصرف افزایش پیدا می کند ۴۰ تا ۵۰ هزار تن با کمبود گوشت مواجه می شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: طبق معمول این کسری سالانه از محل واردات تامین تا بازار با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: سال گذشته ذخایر استراتژیک گوشت مرغ بطور کامل از منابع داخلی تامین شد و یک گرم گوشت مرغ از خارج وارد نشد.

عباسی معروفان اظهارداشت: امسال هم تلاش بر اینکه گوشت قرمز از محل تولیدات داخل تامین شود و نیازی به واردات نباشد.

وی ادامه داد: تولید کنندگان دام در کشور قول داده اند اگر دولت گوشت قرمز را از خارج وارد نکند تولید خود را بیشتر خواهند کرد تا نیاز مملکت بطور کامل از داخل تامین شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: اگر تولید کنندگان به وعده های خود عمل نکنند در این شرایط گوشت قرمز از خارج وارد خواهد شد.

وی افزود: این شرکت بر همین اساس با تولیدکنندگان وارد مذاکره شده و قرار بر این است که بصورت آزمایشی در مرحله اول ۱۰ هزار تن گوشت گوساله و سه هزار تن گوشت گوسفندی از آنان برای ذخایر استراتژیک خریداری کند.

عباسی معروفان یادآورشد: اگر این طرح با موفقیت اجرا شود و دامداران همراهی کنند تمامی ذخایر استراتژیک گوشت قرمز از منابع داخلی تامین خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید