Iranian Agriculture News Agency

افزایش مصرف سرانه گوشت با تکیه‌بر دامداری روستایی و گله‌داری

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی تکیه‌بر دامداری روستایی و گله‌داری را سیاست کلی وزارت جهاد کشاورزی در کاهش هزینه‌های تولید گوشت کشور قلمداد کرد.

افزایش مصرف سرانه گوشت با تکیه‌بر دامداری روستایی و گله‌داری

محمدابراهیم حسن نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: حذف پرورش دام به روش روستایی و انحصار دامداری در سیستم‌های بسته، ازنظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود و برای تولیدکننده نیز سود نخواهد داشت.

وی افزود: در طول تاریخ تولید گوشت در ایران عمدتاً مبتنی بر گله‌داری و مرتع و شیوه دامداری روستایی بوده و شیوه دامداری روستایی هم مبتنی بر کار خانوار، علوفه ارزان‌قیمت و استفاده از مرتع، پس چر مزارع و ضایعات است که این روش پرورش دام را ازنظر اقتصادی مقرون به‌صرفه‌تر کرده است.

حسن نژاد با اشاره به این‌که در کنار روستاها و کار خانوار روستایی در حوزه کشاورزی باید بتوانیم دام‌پروری روستایی را نیز حفظ کنیم گفت: برای بعضی از نیازهای کشور می‌توانیم از مزایای دامداری‌های صنعتی نیز بهره ولی ما ناچار به تغذیه دستی این دام‌ها هستیم بنابراین اولویت اول ما در ارتباط با توسعه دامداری، دامداری با شیوه روستایی و گله‌داری و همان سبکی از پرورش است که در ایران از دیرباز وجود داشته است.

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: در کنار این رویکرد پرورش دام، حتماً باید برنامه‌های اصلاح مراتع، مدیریت چرا و توسعه مراتع توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری انجام شود.

وی ادامه داد: زمینه تولید علوفه در مزارع ازجمله درکشت دوم مزارع به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور که استعداد بسیار زیادی در ارتباط با تولید علوفه در تناوب با محصول برنج دارند وجود دارد. ما می‌توانیم با کشت علوفه‌های کم با آب بر با درصد بهره‌وری بالا بخشی از نیاز علوفه‌ای حوزه دام کشور را تأمین کنیم که دامداران بتوانند ز این نوع علوفه‌های دست‌کشت در تناوب با محصولات استراتژیک کشور برای تغذیه دام‌هایشان استفاده کنند.

حسن نژاد گفت: فعالیت‌هایی ازاین‌دست می‌تواند به ما در افزایش تولید گوشت قرمز کشور کمک کند. به‌این‌ترتیب با حرکت از سیستم‌های ۱۰۰ بسته، به سیستم‌های باز و نیمه‌باز پرورشی، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، گوشت ایران با دنیا قابل‌رقابت شده و مصرف سرانه گوشت افزایش پیدا خواهد کرد.

 

خبرنگار: شبنم مسعودی

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید