Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی تأکید کرد:

نظارت بر تولید، بسته‌بندی و عرضه عسل از وظایف قانونی سازمان دامپزشکی است

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور گفت: به‌موجب قانون مسئولیت کنترل و نظارت بهداشتی و نیز صدور پروانه‌های بهداشتی مراکز آماده‌سازی و بسته‌بندی عسل بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است.

نظارت بر تولید، بسته‌بندی و عرضه عسل از وظایف قانونی سازمان دامپزشکی است

به گزارش خبرنگار ایانا عدم وجود یک استاندارد واحد در حوزه تولید و عرضه عسل و فعالیت سازمان غذا و دارو به‌موازات سازمان دامپزشکی کشور در اعطای مجوز عرضه این محصول، باعث نابسامانی در حوزه نظارت بر بهداشت و کیفیت عسل‌های عرضه‌شده به بازار شده است. بر این اساس اسفندماه گذشته دفتر محیط‌زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی استعلام و تدقیق موضوع وظیفه‌مندی دستگاه‌ها در اجرای اجباری استاندارد عسل را باهدف سامانمند کردن تولید و عرضه عسل در دستور کار خود قرارداد.

هادی تبرایی مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور دراین‌ارتباط به خبرنگار ایانا گفت: وظیفه  نظارت بر فرآورده‌های دامی طبق قانون بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است و آنچه در حوزه تجارت بین‌الملل نیز برای صادرات عسل وجاهت بهداشتی ایجاد می‌کند، تائید و مجوز سازمان دامپزشکی کشور است.

وی توضیح داد: به استناد ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی کشور، نظارت بهداشتی بر کارخانه‌های تولید فراورده‌های خام دامی و نیز کنترل بهداشتی و ورود و خروج فرآورده‌های خام دامی ازجمله وظایف سازمان دامپزشکی کشور است. همچنین به استناد ماده ۴ همین قانون کلیه صاحبان و مسئولان کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و مراکز تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام دامی اعم از اشخاص و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و یا دولتی یا وابسته به دولت و یا هر نوع شرکت و سازمانی که به نحوی از انحاء به تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام دامی اشتغال دارند، موظف به اجرای دستورهای بهداشتی قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی کشور هستند.

تبرایی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲ این  قانون درصورتی‌که اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی وظایف تعیین‌شده در این قانون را رعایت نکنند، مأموران انتظامی مکلف‌اند به تقاضای سازمان دامپزشکی کشور به‌منظور اجرای مقررات مواد مذکور اقدام، و در صورت تقاضای سازمان از ادامه کار آن‌ها جلوگیری کنند.

 وی همچنین به بند ب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب سال ۱۳۸۷ اشاره کرد که بر اساس آن، اشخاص حقیقی که به نحوی در امور استحصال تهیه عمل‌آوری جمع‌آوری نگهداری بسته‌بندی توزیع عرض حمل‌ونقل فرآورده‌های با منشأ دامی فعالیت دارند موظف به اجرای ضوابط بهداشتی موضوع این آیین‌نامه بوده و نیز مطابق ماده ۲ آیین‌نامه مذکور اعمال نظارت بهداشتی دامپزشکی و اجرای مقررات بهداشتی در این‌گونه مراکز از طریق صدور پروانه و سایر مجوزهای بهداشتی به مورداجرا گذاشته می‌شود.

تبرایی  تصریح کرد: به‌موجب بند ث ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، مراکز تولید و توزیع فراوردهای خام دامی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام می‌شود نسبت به استقرار سامانه‌های بهداشتی مربوط اقدام کنند.

وی افزود: به‌موجب این ماده، افراد حقوقی غیردولتی می‌توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور درزمینهٔ ارائه خدمات اجرا و ممیزی غیررسمی این سامانه‌ها فعالیت کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی همچنین به ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد و گفت: به‌موجب این ماده، نظارت و کنترل اماکن دامی و صنایع وابسته به دام ازنظر بهداشت فرآورده، ساختمان و تجهیزات بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ضوابط و مقررات عمومی بهداشت ساختمان و تجهیزات را جهت اعمال در چک لیست‌های مربوط به سازمان دامپزشکی کشور اعلام کنند.

 

عسل فراورده خام دامی است

وی ادامه داد: به‌موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب ۱۳۸۷ و نیز ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند ث ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ،۱۳۹۷ از عسل به‌عنوان فرآورده‌های خام دامی یادشده است؛ و بر اساس تبصره واحده ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند ث ماده ۷ قانون احکام دائمی، فرآورده‌های دامی که برای حفظ، نگهداری و مصرف با روش‌های صنعتی یا غیر صنعتی تغییر شکل داده و از حالت خام درآمده باشند؛ مشمول تعریف فرآورده‌های خام دامی نیستند. این در حالی است که بر اساس فرایندهای تعریف‌شده در مراکز آماده‌سازی و بسته‌بندی عسل در هیچ‌یک از مراحل تولید، این محصول تغییر شکل و ماهیت نداده و از حالت خام خارج نمی‌شود.

تبرایی با تأکید بر تأخر زمانی قوانین سازمان دامپزشکی کشور و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن گفت: به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد قوانین مرتبط با سازمان دامپزشکی کشور، قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را تخصیص زده و بر این اساس مسئولیت کنترل و نظارت بهداشتی و نیز صدور پروانه‌های بهداشتی مراکز آماده‌سازی و بسته‌بندی عسل بر عهده سازمان دامپزشکی کشور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایانا سرپرست اداره کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، طی مکاتبه‌ای با دفتر محیط‌زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، فرایند جداسازی موم زنبورعسل در دمای کمتر از 40 درجه سانتی‌گراد را موجب تغییر شکل عسل و خروج آن از تعریف فرآورده خام دامی دانسته و بر این اساس بر نقش نظارتی سازمان و معاونت‌های غذا و دارو بر فرایند فراوری و بسته‌بندی عسل تأکید کرده است.

 

خبرنگار: شبنم مسعودی

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید