Iranian Agriculture News Agency

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران مطرح کرد؛

لزوم مدیریت تلاش صیادی برای حفظ ذخایر آبزیان کشور

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران از برنامه‌ریزی شیلات ایران برای مدیریت تلاش صیادی در جهت حفظ پایدار ذخایر آبزیان کشور و ادامه مذاکرات برای تحقق امکان برداشت از استعدادهای آبهای ساحلی کشورهای آفریقایی منطقه خبر داد.

لزوم مدیریت تلاش صیادی برای حفظ ذخایر آبزیان کشور

سید مصطفی بهشتیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه در عمل کاهش تلاش صیادی غیر ممکن است، بیان کرد:  آنچه برای ما در حال حاضر اهمیت دارد حفظ تلاش صیادی فعلی و اصلاح روش‌های صید است.

وی با اشاره به سیاست هدایت جهت صیادهای سنتی، از صید با تور به صید با قلاب با هدف کاهش کمیت و افزایش کیفیت صید، گفت: یکی دیگر از برنامه‌های سازمان شیلات برداشت ذخایر آب‌های عمیق است. همچنین بر اساس برآوردی که موسسه تحقیقات شیلات انجام داده است حدود 2/4 دهم میلیون تن ذخایر ماهیان میکروفیده در آبهای عمق بالای 200 متر کشور وجود دارد که خارج از محدوده صیدگاه‌های صیادان سنتی است و امکان برداشت آنها با امکانات سنتی وجود ندارد.

بهشتیان ادامه داد: طی سال‌های اخیر،  تولید ناوگان ترال میان آبی برداشت آب‌های عمیق در کشور بومی شده است. این نوع ترال به بستر دریا آسیب نمی‌رساند و برای صید دور از ساحل طراحی شده است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در خصوص برنامه صید آبهای دور کشور بیان کرد: در غرب اقیانوس هند با استعداد ۸۰۰ فروند شناور آب‌های دور در حال فعالیت، با هماهنگی کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند (IOTC)، در حال حاضر ایران بین کشورهای بهره‌بردار از اقیانوس هند مقام دوم و در غرب اقیانوس مقام اول را دارا است.

وی اضافه کرد: استفاده از ذخایر آب‌های ساحلی کشورهای آفریقایی منطقه، یکی دیگر از برنامه‌های معاونت صید سازمان شیلات ایران است. خود این کشورها بهره‌برداری چندانی از این منابع ندارند. با توجه به وجود استعدادهای قابل برداشت در این آبها، تلاش ما بر برقراری ارتباط و پیگیری از این کشورهاست تا بخشی از متقاضیان و ظرفیت صیادی و لنج‌های موجود را به سمت سواحل آن کشورها گسیل دهیم.

بهشتیان ادامه داد: این برنامه نیاز به اقدامات پشتیبانی همچون تامین سوخت و مایحتاج صیادی، کشتی‌های پشتیبانی، امنیت و هماهنگی با این کشورها از طریق وزارت امور خارجه دارد که در حال انجام است.

وی ادامه داد: با سفر رئیس سازمان شیلات به کشور سیشل،  مقدماتی فراهم شده که امیدواریم بتوانیم از این امکانات نیز به خوبی در جهت توسعه اقتصاد دریامحور و تحقق امنیت غذایی استفاده کنیم.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در ارتباط باصدور مجوزهای صید توسط هیات مقررات زدایی و بدون هماهنگی با سیاستگذارن شیلاتی کشور گفت: استانداری هرمزگان و هیات مقررات زدایی،  به صورت ثبت محور و  راسا، جوازهایی را به متقاضیان ثبت نام شده و سرشماری شده صیادی، بدون هماهنگی سازمان شیلات اعطا کردند.

مجوز جدیدی برای صید صادر نشده هست

بهشتیان بیان کرد: محاسبه میزان فشاری که با صدور این مجوزهای صید به ذخایر آب‌های جنوبی کشور وارد می‌شود در اختیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی است و آنطور که خروجی یافته‌های تحقیقاتی مشخص کرده‌اند، هیچگونه تلاش صیدی نباید در نوار ساحلی جنوبی کشور، به ویژه نواحی کم عمق که تحت هجمه صیادی قرار دارند وجود داشته باشد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران گفت: در حال حاضر تلاش ما این است که مجوزهایی که از طرف استانداردی صادر شده است را مدیریت کنیم تا صدمات به حداقل برسد. در حال حاضر مجوز جدیدی صادر نشده هست و برنامه‌ای برای صدور مجوز جدید نداریم. همچنین از هیئت مقررات زدایی نیز خواستیم که مجوزهای اعطایی حداقل تا سه سال آینده،  به همین تعداد محدود شوند و پس از سه سال تنفس و ارزیابی ذخایر،  امکان افزایش تلاش صیادی مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: سازمان شیلات ایران همچنین با هماهنگی هیات مقررات زدایی، شرایطی از قبیل ارتباط با روش صید،  ابعاد قایق و .... را با هدف کنترل میزان صید پیش روی این صیادان قرار داده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید