Iranian Agriculture News Agency

به گزارش مرکز آمار ایران:

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده افزایش ۴۷ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۰ به ۵۵ هزار تن رسید

به گزارش ایانا و به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه آبان سال جاری منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۰ جمعاً ۵۵٬۱۱۶ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۸٬۴۴۶ تن، ۵۱٫۶ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۲٬۰۷۳ تن، بز و بزغاله با ۳٬۶۳۲ تن، و سایر انواع دام با ۹۶۵ تن، به‌ترتیب ۴۰٫۰ درصد، ۶٫۶ درصد و ۱٫۸ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده افزایش ۴۷ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در آبان ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ برای گوسفند و بره ۶۵ درصد، برای بز و بزغاله ۲۱ درصد، برای گاو و گوساله ۳۹ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۸ درصد، و برای شتر و بچه‌شتر ۲۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل (مهر) در حدود ۵درصد افزایش داشته است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید