Iranian Agriculture News Agency

توسط وزیر جهاد کشاورزی:

وزیر جهاد کشاورزی مصوبه اصلاح دستورالعمل اجرایی صادرات دام زنده سنگین را ابلاغ کرد.

مصوبه اصلاح دستورالعمل صادرات دام زنده سنگین ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار ایانا، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در نامه ای به معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور و سرپرست سازمان امور عشایری ایران، مصوبه اصلاح دستورالعمل اجرایی صادرات دام زنده سنگین را ابلاغ کرد.متن این نامه به شرح زیر است:

پیرو ابلاغیه شماره 020/17600 مورخ 1400/08/05 در خصوص دستورالعمل اجرایی صادرات دام زنده سبک موارد زیر در خصوص صادرات دام سنگین اصلاح می گردد:

- در مقدمه ابلاغیه مذکور ، بعد از عبارت "خرید حمایتی دام عشایر" عبارت "و شماره 020/176460 مورخ 1400/08/08 خرید دام روستایی" اضافه، همچنین بعد از عبارت "دستورالعمل اجرایی صادرات دام زنده سبک" عبارت "و سنگین" اضافه می گردد.

- در پاراگراف قبل از بند (1)، بعد از عبارت "صادرات دام سبک" عبارت "عشایر" حذف و عبارت "و سنگین" اضافه می گردد.

- تبصره زیر به بند (۲) اضافه می گردد:

"میزان صادرات مجاز برای دام سنگین نر پرواری، ۵۰ هزار رأس می باشد"

- در تبصره ذیل بند (۴)، عبارت "عشایر" بعد از عبارت "دام دریافتی از" حذف و عبارت "دامدار" جایگزین می گردد.

- تبصره ذیل به بند (۶) اضافه می گردد:

"معاونت امور تولیدات دامی به عنوان دستگاه ناظر بر فرآیند صادرات دام سنگین تعیین می‌شود و موظف است بازپرداخت مانده مبلغ دام زنده خریداری شده و نیز تقسیم سود بین دامداران ذینفع، نظارت لازم را اعمال نماید."

 

سید جواد ساداتی نژاد

وزیر جهاد کشاورزی و

رئیس شورا

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید