Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تاکید بر لینکه برای جلوگیری از تغییرکاربری ها، تولید باید سودآور شود، تهیه نقشه اراضی شامل ممنوعیت تغییرکاربری های غیرمجاز را به عنوان یکی از راهکارهای حفظ زمین های کشاورزی پیشنهاد داد.

تولید باید سودآور شود/پیشنهاد تهیه نقشه اراضی شامل ممنوعیت تغییرکاربری های غیرمجاز 

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، ایوب فصاحت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در گردهمایی ستاد کشت پاییزه استان تهران اظهار داشت: تغییر اراضی کشاورزی، به کشاورزی ضربه خواهد زد. تغییر کاربری معلول علت‌هایی است که یکی از مهم‌ترین این علت‌ها اقتصادی نبودن تولید است. وقتی تولید در کشوری اقتصادی نباشد نتیجه‌اش تغییر کاربر می‌شود که در استان تهران مسئله شدیدتر است؛ چراکه زمین کمتر و ارزش اقتصادی بالاتری دارد.

وی با تاکید بر لزوم تغییر شیوه تولید بر پایه تحقیقات نوین ادامه داد: جدیدترین تکنولوژی‌ها در استان تهران را با حضور در بهترین مراکز تحقیقاتی می‌توان دید. یکسری از کارهای قدیمی کارهای بیهوده‌ای است که نیاز به بازنگری دارد؛ به طور مثال در حوزه ارضی کارهای مهم‌تری می‌توان انجام داد.

فصاحت با ارائه پیشنهاد تعیین محدوده زراعی و ممنوعیت تغییر کاربری این اراضی گفت: یکی از این کارها این است که محدوده اراضی را یک‌بار مشخص کرده و آن را محدود کنیم و اجازه ندهیم این اراضی تغییر کاربری یابند. اگر نقشه این اراضی تهیه شود و به رؤیت چند دستگاه نظارتی برسد و با استدلال همراه باشد، می‌توانیم این مناطق را ممنوعه اعلام کرد و از تکه شدن این خاک حاصلخیز که امنیت غذایی آینده ما را رقم می زند، جلوگیری کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران گفت: سال زراعی جاری و بر اساس تعهد ارائه شده، ۴۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان زیر کشت گندم می‌رود که نسبت به سال گذشته، ۳هزارهکتار افزایش یافته است. وی اضافه کرد: امسال ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت جو و سه هزار هکتار نیز زیر کشت کلزا می‌رود که میزان کشت کلزا نسبت به سال زراعی گذشت ۵۰۰ هکتار رشد خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه حوزه زراعت به طورجدی پیگیر باشد تا بجز محدودیت آب، برنامه کشت بدون مشکل و به‌صورت کامل اجرا شود، گفت: من به‌عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم باید این برنامه منطقی پیگیری شده و اجرا شود. فرسایش بیولوژیکی خاک به‌شدت بالاست و تقریباً در نقطه یک دنیا هستیم؛ چه از نظر فیزیکی و چه از نظر بیولوژیکی یعنی اکثر مواد خاک از مواد آلی و میکروارگانیسم‌ها درحال خالی شدن است و یکی از موارد مهم جلوگیری از این‌موضوع تناوب کشت است که باید مورد توجه قرارگیرد.

به گفته فصاحت، بازدید های میدانی از مزارع، حضور روسای مراکز خدمات و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها برای نظارت بر روند کشت و برگزاری منظم جلسات ستاد کشت پاییزه تا پایان فصل کشت ادامه خواهد داشت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید