Iranian Agriculture News Agency

با هدف توسعه زنبورداری با تولید فرآورده های زنبور عسل استان تهران، زنان زنبوردار دماوند از طریق تعاونی زنبورداران شهرستان شناسایی می شوند.

شناسایی زنان زنبوردار دماوند از طریق تعاونی زنبورداران شهرستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، اولین جلسه توجیهی طرح توسعه زنبورداری با تولید فرآورده های زنبور عسل استان تهران باحضور نماینده مرتبط طرح از معاونت دام سازمان ، کارشناس مسئول امورزنان مدیریت ترویج ، رئیس اموردام و کارشناس اموردام شهرستان دماوند ، رئیس اداره ترویج شهرستان دماوند، عضو هئیت مدیره اتحادیه زنبورداران استان تهران و عضو تعاونی زنبورداران شهرستان دماوند به عنوان مشاور طرح و آقای علی محمدی تولید کننده نمونه استانی و کشوری زنبور عسل شهرستان دماوند مشاور و مدرس دوره های آموزشی مرتبط طرح برگزار شد.

در این جلسه، شناسایی زنان زنبوردار دماوند از طریق تعاونی زنبورداران  شهرستان دماوند به تصویب رسید.
هم چنین مقرر شد کارگاه های  آموزشی با عنوان" آشنایی با فرآورده های محصولات تولید شده با زنبور عسل" و توجیه طرح و انتخاب گروه بهره برداران انجام شده و ادامه روند اجرای طرح نیز پس از انتخاب گروه بهره برداران انجام شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید