Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهادکشاورزی شهرستان قدس با اشاره به آزادسازی 36 هزار و 300 مترمربع از اراضی کشاورزی گفت: ۵۵ فقره ساخت وساز غیرمجاز در این اراضی تخریب شد.

آزادسازی بیش از36هزارمترمربع از اراضی کشاورزی قدس

بهروز سلگی در گفت و گو با خبرنگار ایانا در استان تهران درخصوص تغییر کاربری اراضی اظهار کرد: تغییر کاربری به دوصورت مجاز است که شامل اعمال تبصره ۴ ماده یک برای طرح‌های کشاورزی مانند گلخانه و دامداری که با رعایت قوانین، استعلامات و دریافت مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای تغییرکاربری به شکل رایگان اقدام می‌شود که فعالیت‌های کشاورزی مرتبط انجام دهند.

وی ادامه داد: ۵۵ فقره ساخت وساز غیرمجاز در شهرستان قدس به استناد تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری ارضی زراعی و باغ ها، ۳۶۳۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان قدس آزادسازی شد.

وی گفت: نوع دیگر تغییر کاربری مربوط به مجوزهای صنعت، معدن وتجارت است که در این زمان مجوز تبصره یک از ماده یک لحاظ شده و این جواز برای پلاک ثبتی مشخص بوده که پس از کارشناسی وموافقت کمیسیون به ارائه مجوز تغییر کاربری، ۸۰درصد بهای ملک به عنوان تغییر کاربری به خزانه دولت واریز می‌شود.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان قدس افزود: در تغییرکاربری‌های غیرمجاز براساس قانون سه تبصره لحاظ شده که در تبصره یک آمده بنای غیرمجازی که درحال ساخت است با حکم دادستانی و باحضور مأمور انتظامی می‌توان کار ساخت را متوقف کرد که این امر انجام می‌شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید