Iranian Agriculture News Agency

تمهیدات جهاد کشاورزی استان تهران برای مدیریت خشکسالی؛

کارگروه مدیریت بحران خشکسالی و سرمازدگی بخش کشاورزی استان تهران برگزار شد.

 میزان بارش در استان تهران نسبت به سال آبی گذشته 37درصد کاهش یافت

به گزارش ایانا در استان تهران، جلسه کارگروه مدیریت بحران خشکسالی و سرمازدگی بخش کشاورزی استان به ریاست ایوب فصاحت رئیس سازمان و با حضور قائم مقام سازمان، معاونان امور اقتصادی و برنامه ریزی، تولیدات گیاهی و تولیدات دامی، مدیرکل هواشناسی استان و مدیران اداره کل بحران استانداری، مدیرتعاون روستایی استان و سایر اعضا برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی دقیق برای رویارویی با بحران های اقلیمی و تبعات آن از برگزاری همایش یک روزه اقدامات مناسب حوزه منابع طبیعی و سایر بخش ها برای مدیریت شرایط موجود خبر داد.

مدیر آب و خاک استان تهران در این جلسه از 13برنامه مدون جهاد کشاورزی استان تهران در راستای سازگاری با کم آبی خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه ها سالانه 30تا 40میلیون مترمکعب آب مصرفی بخش کشاورزی صرفه جویی می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی استان تهران نیز از تبعات خشکسالی بر دام و راهکارهای حمایتی گفت و افزود: بالاترین میزان ترکیب ژنتیکی دام کشور در استان تهران صورت می گیرد و تنها یک شرکت 17هزار راس میش خود را از این طریق به دوقلوزایی سوق داده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان تهران با اشاره به اجرای سه برنامه جامع مدیریت خشکسالی، مدیریت سرمازدگی و مدیریت آفات و بیماری های گیاهی در حوزه باغبانی، زراعت و حفظ نباتات از آرایش کشت با همکاری بخش تحقیقات خصوصی خبر داد.

در این جلسه، اصول ومبانی اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش خسارت زایی انواع مخاطرات در بخش کشاورزی و نیز راهکارها، اصول و مبانی کلان کنترل، مهار و مدیریت سیلاب مطرح و بررسی شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید