Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از برنامه اجرای سامانه های نوین آبیاری در8500هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد.

تجهیز8500هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران به سامانه‌های نوین آبیاری در سال 1400

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، ستاد سامانه های نوین آبیاری استان با حضور رییس سازمان و کلیه مدیران شهرستان ها ومدیران ستادی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات پیش رو در توسعه سامانه‌های نوین آبیاری درشهرستان های16گانه برگزار شد.

فصاحت، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران در این جلسه از پیش بینی رشد 50درصدی در توسعه شبکه آبیاری تحت فشار در سال 1400خبر داد و گفت:  در سال 1399، 5648 هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران تحت پوشش شبکه آبیاری تحت فشار قرار گرفت که شهرستان های ورامین،ری، پاکدشت بیشترین سهم را از این میزان داشته‌اند.

وی ادامه داد: تجهیز 8543 هکتار را نیز برای سال جاری در برنامه داریم که 5000 هکتار آن مربوط به شهرستان‌های ورامین، شهریار، ری و پاکدشت خواهد بود.

فصاحت هم چنین با تاکید بر تسریع در مطالعه، انعقاد قرارداد و اجرای سامانه‌ها در 16 شهرستان استان گفت: با اجرای سامانه‌های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی علاوه بر کاهش مصرف آب، شاهد ارتقای بهره‌وری در این بخش خواهیم بود.

در این جلسه دستورالعمل اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و اهداف اعتباری و هکتاری سال 1400 تشریح شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید