Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی رباط کریم ازاجرای طرح "پایش،دیده بانی ومبارزه علیه ملخ" دراراضی این شهرستان خبرداد.

دیده بانی و مبارزه علیه ملخ در بیش از 2هزارهکتار از اراضی کشاورزی رباط کریم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، علی عباسی گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با طغیان احتمالی ملخ درشهرستان کارشناسان جهادکشاورزی شهرستان از اواخر سال گذشته اقدام به دیده بانی بیش از 2000 هکتار از اراضی شهرستان نموده و از اول اردیبهشت مبارزه با این آفت خطرناک را از کانون های اصلی تجمع آن ها آغاز کرده اند.

عباسی ادامه داد: دراین اقدام ازسمپاش هایULV(مه پاش سرد) وسم های دسیس و مالاتیون با غلظت یک لیتر در هکتار استفاده می شود. وی افزود: تاکنون250هکتارازکانون های شناسایی شده ملخ دراراضی فرودگاه حضرت امام(ره) مبارزه شده است؛ همچنین در سال گذشته بیش از 2هزارهکتاردیده بانی و 1700هکتارمبارزه شیمیایی با ملخ در شهرستان رباط کریم صورت گرفت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید