Iranian Agriculture News Agency

مدیر سازمان تعاون روستایی استان تهران گفت: تکمیل زنجیره ارزش افزوده محصولات کشاورزی رسالتی مغفول مانده از تعاونی روستایی استان تهران به شمار می رود.

تکمیل زنجیره ارزش افزوده محصولات کشاورزی؛ اولویت تعاونی روستایی استان تهران

 به گزارش ایانا در استان تهران، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اتحادیه تعاون روستایی استان تهران درد یدار با مدیر جدید سازمان تعاون روستایی استان تهران، گزارشی از عملکرد و همچنین پتانسیلهای بالقوه و بالفعل ارائه و چالش های موجود و سیاس تهای پیش رو در انجام فعالیت های اتحادیه ارائه دادند.

رسول سلگی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان تهران در این جلسه با بیان اینکه تکمیل زنجیره ارزش افزوده محصولات کشاورزی رسالتی مغفول مانده از تعاونی روستایی استان تهران است، گفت: باید با ترسیم برنامه های بلند مدت اتحادیه، در بخش های مختلف بازرگانی، تولید و صنایع تبدیلی و سرمایه گذاری بر روی طرح های اشتغالزا بازنگری اساسی داشت.

وی خواستار توجه ویژه به صادارات محصولات کشاورزی به بازارهای خارجی در افق چشم انداز ملی و منطقه ای شد و با اشاره به نزدیکی به بازار پایتخت به عنوان یک امتیاز ویژه، بر برنامه ریزی در جهت بهره مندی و سهم خواهی از این بازار با بهره گیری از روشهای نوین کسب و کار تاکید کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید