Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی پردیس در جلسه بیمه محصولات کشاورزی گفت: بیمه محصولات کشاورزی بهترین روش دریافت خسارات برای بهره برداران بخش کشاورزی است

بیمه محصولات کشاورزی بهترین روش دریافت خسارات برای بهره برداران بخش کشاورزی

به گزارش ایانا در استان تهران، جلسه بیمه محصولات کشاورزی باحضور قریشی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، کارشناسان ارشد بیمه از مرکز بیمه محصولات کشاورزی و نمایندگان کشاورزان و باغداران با هدف بهره مندی کشاورزان از بیمه محصولات باغی در دف  تر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پردیس برگزار شد.

قریشی خواستار تعامل هرچه بیشتر شرکت کارگزار بیمه با کشاورزان و بهره برداران جهت بهره مندی بهترکشاورزان از خدمات بیمه شد و افزود : درحال حاضر بیمه محصولات کشاورزی بهترین و سهل الوصول ترین روش دریافت خسارات برای بهره برداران بخش کشاورزی بوده و در شهرستان پردیس با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و احتمال سرمازدگی باغات و زراعت اهمیت بیمه دو چندان است.

گفتنی است مدیرعامل شرکت کارگزار بیمه به تشریح سیاست ها و اهداف و روش های پیش بینی شده در نظام نامه بیمه کشاورزی و شرایط مندرج در شیوه نامه پرداخت وبا توصیف شرایط تولید در بخش کشاورزی و کاهش مستقیم درآمد کشاورزان ناشی از تغییرات اقلیمی شکننده، توسعه بیمه‌های فراگیر کشاورزی را راهکاری ضروری برای استمرار تولید برشمرد و از آن به عنوان ضمانتی برای امنیت غذایی یاد کرد.

در این جلسه در خصوص بیمه باغات و زراعت شهرستان و افزایش سطح بیمه بحث و تبادل نظر شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید