Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری از بازدید مستمر کارشناسان حفظ نباتات و زراعت از مزارع کلزای شهرستان جهت کنترل آفات و بیماری ها خبر داد.

بازدید کارشناسان حفظ نباتات از مزارع کلزای ری

به گزارش ایانا در استان تهران، رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان ری و کارشناسان زراعت و حفظ نباتات مزارع کلزا را از نظر علف های هرز و آفات آن مورد بازدید قرار دادند.

مدیر جهاد کشاورزی ری با تاکید بر بازدید های میدانی و مستمر از این کشت مهم گفت: باتوجه به بارندگی های بسیار زیاد چند روزاخیر، سرکشی و بازدید کارشناسان و مسئولین آفات و بیماری های زراعت کلزا حائز اهمیت بوده لذا این موضوع در دستورکار مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ری قرارگرفت.

وی با بیان اینکه شهرستان ری در حال حاضر در حدود 757 هکتار کشت کلزا دارد، افزود: رسیدن این مقدار از کشت به مرحله سبز نیاز به مراقبت بیشتری از سوی مسئولین و کارشناسان دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید