Iranian Agriculture News Agency

مسائل پیش روی اجرای قانون کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان فیروزکوه با دهیاران و شوراها هماهنگی و بررسی شد.

هماهنگی اجرای قانون کاداستر اراضی کشاورزی با دهیاران و شوراهای مرکزی فیروزکوه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، جلسه هماهنگی و بررسی مسائل پیش روی اجرای قانون کاداستر (حدنگاری)اراضی کشاورزی فیروزکوه با حضور فرازی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان، رئیس اداره حد نگهداری امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و برخی از دهیاران و شوراهای بخش مرکزی و ارجمند در در سالن جلسات جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.

در این جلسه مقررشد شرکت مشاور با همکاری دهیاران و شوراها در اسرع وقت نسبت به اجرای وظایف محول شده در راستای کاداستر اراضی کشاورزی در روستاها اقدام کند.

گفتنی است، هدف از برگزاری این جلسه آشنایی با قانون حدنگار و مراحل فرایند اجرای طرح در مدت زمان یکساله و فراخوان همه جانبه جهت مشارکت مردم با هدف اجرای صحیح قانون است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید