Iranian Agriculture News Agency

توصیه های هواشناسی کشاورزی به کشاورزان استان تهران برای روزهای آتی اعلام شد.

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پایانی مهرماه اعلام شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پایانی مهرماه برای کشاورزان استان تهران در زیربخش‌های مختلف کشاورزی اعلام شد که به شرح زیر است:

  • تسریع در برداشت محصولات باغی به‌خصوص انگور، سیب، پسته و گردو.
  • آبیاری باغات پسته، آماده سازی برای پیوندومحلول پاشی بعداز برداشت
  • تنظیم دمای شبانه گلخانه‌ها و کنترل استحکام سطوح پوششی
  • تسریع در برداشت ذرت های رسیده و انتقال محصولات برداشت شده به مکان های مسقف.
  • از بین بردن بقایای گیاهی مزارع با جمع آوری یا شخم زدن جهت از بین بردن کانونهای زمستان گذارانی آفات
  • تسریع در کشت پائیزه غلات مانند گندم و جو
  • جمع آوری پسته های پوچ از باغات پسته
  • تنظیم دمای شبانه گلخانه ها و کنترل استحکام سطوح پوششی آن ها.
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید