Iranian Agriculture News Agency

با تاکید وزیر جهاد کشاورزیو هماهنگی با موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، دو هنرستان کشاورزی دخترانه در استان تهران ایجاد می شود که پیش از این در سطح استان وجود نداشت.

دو هنرستان کشاورزی دخترانه در استان تهران راه اندازی می شود

به گزارش ایانا در استان تهران، شورای تحقیقات استان که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران، رئیس پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و سایر مدیران بخش کشاورزی استان تهران برگزار شد.

صلاحی اردکانی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران در این جلسه با اشاره به رایزنی و تلاش برای ایجاد هنرستان های کشاورزی در سطح استان بنابر تاکید وزیرجهاد کشاورزی گفت: بنابر این طرح که با موافقت روسای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و جهاد کشاورزی استان تهران و استقبال آموزش و پرورش همراه است، دو هنرستان دخترانه ایجاد خواهد شد؛ چراکه پیش از این هنرستان کشاورزی برای خواهران در سطح استان وجود نداشت.

وی ادامه داد: هنرستان کشاورزی دخترانه عمومی در ورامین با ظرفیت اولیه 60 نفر هنرجو که به صورت شبانه روزی خواهد بود و هنرستان کشاورزی دخترانه شهری  در مرکز زمانپور با ظرفیت اولیه 70 نفر هنرجو جزو این طرح هستند که درحال دریافت مجوز برای راه اندازی این دو مرکز هستیم.

ذوالفقاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با استقبال و حمایت از اجرای این طرح گفت: این هنرستان های جدید بخش کشاورزی در راستای جهش تولید بوده و به منظور گسترش هدفمند جذب هنرجویان از بین کشاورززادگان و علاقمندان به فعالیت های کشاورزی در رشته های تحصیلی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش کشاورزی است.

وی تصریح کرد: یکی از دغدغه های علاقه مندان بخش کشاورزی، جوان سازی این بخش است در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی در سیاست گذاری ها و برنامه های خود توجه ویژه ای به فعال کردن هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش کشاورزی  دارد.

رئیس پردیس ابوریحان دانشگاه تهران نیز با استقبال از این طرح گفت: بیش از 50درصد دانشجویان این دانشگاه را دختران تشکیل می دهند که پیش زمینه ای از کشاورزی ندارند و راه اندازی این هنرستان های کشاورزی می تواند به ارتقای سطح علمی دانشجویان جدیدالورود بیانجامد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید