Iranian Agriculture News Agency

معاون دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با توجه به گستردگی و اهمیت عرصه های منابع طبیعی و لزوم مشارکت مردم در حفظ، احیاء و توسعه این عرصه ها، مدیریت پایدار منابع طبیعی با مشارکت مردم تحقق می یابد.

مدیریت پایدار منابع طبیعی با مشارکت مردم تحقق می‌یابد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، حسینعلی متولی که در کارگاه آموزشی تبیین شیوه نامه ها و دستورالعمل اجرای بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی کشور سخن می گفت، موضوع مشارکت مردمی را چند وجهی دانست و گفت: مشارکت هنگامی شکل می گیرد که به همه عناصر آن توجه شود و اقدامات زیربنایی آن مانند تشکیل تعاونی ها و ارتقاء و فعال کردن آنها صورت پذیرد و تشکل ها و جوامع محلی در اجرای پروژه های منابع طبیعی به شکل نظام مند حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات اساسی برای حضور و مشارکت مردم استفاده از ظرفیت بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی کشور است که این بند قانونی بر مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در حفظ، احیاء و توسعه عرصه های منابع طبیعی تأکید دارد.

معاون ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها درباره دستآوردهای مهم اجرایی کردن بند ب ماده 29 اظهار کرد: با اجرایی شدن این بند قانونی شاهد بالا رفتن مشارکت روستائیان و جوامع محلی در اجرای طرح ها و پروژه ها و تسهیل در انعقاد قرارداد با تشکل ها و تعاونی ها در اجرای پروژه ها خواهیم بود.

متولی به دیگر نتایج اجرایی کردن این بند قانونی اشاره کرد و بیان داشت: توانمند شدن و انسجام تشکل ها و تعاونی ها و اتصال آنها به اتحادیه و صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در سطح استان ها، استفاده از توان و مهارت فارغ التحصیلان منابع طبیعی در ترکیب تشکل ها و تعاونی ها، ایجاد ارتباط مستقیم بین مسئولان منابع طبیعی و روستائیان و جوامع محلی، ارتقاء سرمایه های اجتماعی و اعتماد سازی در بین روستائیان و ممانعت از تخریب منابع طبیعی و شکل گیری مدیریت مشارکتی پایدار از دیگر نتایج مهم اجرائی کردن این بند قانونی به شمار می آید.

بر اساس این گزارش کارگاه آموزشی تبیین شیوه نامه ها و دستورالعمل اجرای بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی کشور با حضور مسئولان و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و ادارات منابع طبیعی شهرستان های استان تهران برگزار شد و شرکت کنندگان با فرآیند اقدامات اجرایی نمودن این بند قانونی آشنا شدند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید