Iranian Agriculture News Agency

دو واحد تولیدی بخش دامی درشهرستان پردیس مورد بازدید قرار گرفت.

پردیس از پتانسیل بالایی در اصلاح نژاد و بهبود ژنتیکی گله‌های عشایری برخوردار است .

به گزارش ایانا در استان تهران، اکبری شریف معاون بهبود تولیدات دامی سازمان در بازدید از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پردیس پس از تشکیل جلسه تخصصی در محل مدیریت از یک دامداری 1900 راسی گاو شیری  و دامداری دام سبک  با استفاده از بهبود ژنتیکی بازدید کرد .

در این جلسه، سید محمد قریشی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان به ارائه گزارشی از وضعیت شهرستان ، نقاط قوت و محدودیت های موجود و اقدامات و خدماتی که ارائه شده، پرداختند . 

 وی در این بازدید عنوان کرد: باتوجه به لزوم خودکفایی در تولید گوشت قرمز با حفظ منابع دامی موجود ، به نژادی و اصلاح نژاد از اولویت‌های دامی وزارتخانه است و پردیس با توجه به مراکز پرورش دام سبک و ظرفیت بالقوه دام عشایر موجود از پتانسیل بالایی درخصوص اصلاح نژاد و بهبود ژنتیکی گله های عشایری برخوردار است .

معاون تولیدات دامی استان در ادامه از نزدیک درجریان مسائل ومشکلات دامداران دربحث تامین نهاده های دامی و مجوزهای لازم به منظور توسعه وتجهیز دامداری قرار گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید