Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از تربیت نیروی کار ماهر گلخانه ای در استان تهران در سال 99 و تشکیل کارگروهی در رابطه با این موضوع خبر داد.

تربیت نیروی کار ماهر گلخانه ای در استان تهران در سال 99

به گزارش ایانا در استان تهران، کارگروه" تربیت نیروی کار ماهر گلخانه ای" با حضور مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان، رئیس اتحادیه گلخانه داران استان، امور باغبانی استان تهران و ساری اعضا تشکیل جلسه داد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این جلسه با اشاره به رویکرد دولت و وزارت جهادکشاورزی برای توسعه کشت های گلخانه ای با هدف افزایش بهره وری ازمنابع آب وخاک کشاورزی و افزایش سطح گلخانه ها به حدود 60هزارهکتار در افق 1404 گفت: با هدف پیش بینی و تامین نهاده ها و منابع انسانی ماهر در زمینه تولیدات گلخانه ای امری ضروری و اجتناب ناپذیر است درغیراینصورت توسعه گلخانه ها درکشور به اهداف واقعی خود درخصوص ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری تولید و درآمدزایی و ... نخواهد رسید.

وی ادامه داد: یکی ازمهمترین الزامات توسعه گلخانه ها، تامین نیروی ماهر گلخانه ای است که براساس برآوردهای صورت گرفته تا افق 1404 به بیش از 500هزار نفر نیروی ماهرگلخانه ای در کشور نیاز است.

اقبالی افزود: ، این برنامه در راستای تامین این تعداد نیروی انسانی موردنیاز و باتوجه به ظرفیت ها و امکانات آموزشی و مهارت آموزی موجود در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دفتر آموزش بهره برداران، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان ها، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور وبخش غیردولتی تهیه و تدوین شده است.

وی از اجرای پایلوت این برنامه در 9 استان کشور خبر داد و افزود: استان تهران به عنوان سردم دار توسعه کشت های گلخانه ای در کشور جزو یکی از استان های انتخاب شده برای اجرای پایلوت طرح است.

صلاحی اردکانی نیز با اشاره به ضرورت بهبود دانش و مهارت های علمی برای گلخانه داران و کارکنان این واحدها گفت: باید ابتدا مجریان آموزشی و نیز متقاضیان جدید و نیروی کار شاغل واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی شناسایی شوند و مرکز تحقیقات آماده همکاری در این خصوص است.

در ادامه این جلسه هریک از اعضا به بیان نقطه نظرات خود برای اجرای هرچه بهتر این طرح پرداختند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید