Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران از همکاری بخش خصوصی شهرستان تهران در توسعه کشت کلزا خبر داد.

همکاری بخش خصوصی شهرستان تهران در توسعه کشت کلزا

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، جلسه توسعه کشت کلزا شهرستان تهران با شرکت مزارع نوین ایرانیان در محل شرکت در بخش آفتاب با حضور مدعوین برگزار شد.

حقی زاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران درخصوص اهمیت کشت و زراعت گیاه استراتژیک کلزا منطبق با اهداف و سیاست های وزارت جهادکشاورزی درخودکفائی تولید دانه های روغنی و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برجهش تولید در سال جاری مطالبی را بیان کرد.

وی خواستار اهمیت ویژه به کشت کلزا درسال زراعی جدید و در اراضی تحت تملک آن شرکت براساس برش شهرستانی اعلامی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران شد.

موسوی مدیربخش خصوصی در ادامه جلسه باتوجه به ضرورت حفظ امنیت غذایی درکشور و خودکفایی در زمینه دانه های روغنی به ویژه کلزا جهت کشت در اراضی تحت تملک اظهار تمایل کرد و قول مساعد جهت همکاری وکشت محصول را داد.

 در انتهای جلسه پس از بحث وتبادل نظر مقرر شد شرکت مزارع نوین ایرانیان باتوجه به امکانات ومیزان آب در حدتوان نسبت به کشت در این اراضی در سال زراعی آتی با رعایت تمامی اصول و مبانی به زراعی با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید