Iranian Agriculture News Agency

بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان تهران با تاکید بر مکاری و تعامل این دو بخش در جهت افزایش تولیدات محصولات زراعی و دامی و نیل به خودکفایی نشست هم اندیشی برگزار کردند.

بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان تهران همکاری می کنند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، نشست هم اندیشی و همکاری فی مابین بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تهران با حضور اعضا و مدعوین برگزار شد.

حقی زاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران در این نشست درخصوص گستردگی اراضی زراعی و باغی و پتانسیل قوی تولیدات گیاهی و دامی در شهرستان توضیحاتی را ارائه داد و گفت: بسیج مهندسین می توانند درجهت تسهیل امور کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدامات ارزنده ای داشته باشند و فعالیت چشمگیر آن ها به خوبی در صحنه های بخش کشاورزی محسوس است.

وی افزود: امید است با همکاری و تعامل بتوانیم اقدامات بیشتری در جهت افزایش تولیدات محصولات زراعی و دامی و نیل به خودکفایی برداریم.

در ادامه جلسه رعیت خاکی مسئول بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی نیز بیان کرد: با تشکیل کانون های بسیج مهندسین، زمینه دستیابی قشر مهندسین بسیجی به اهداف علمی و عملی در عرصه کار به صورت گروه های فنی تخصصی ایجاد شده است و نیروهای بسیجی با تمام توان در جهت خدمت رسانی به کشاورزان و بهره برداران عزیز آماده اند.

وی همچنین گزارشاتی را درخصوص توسعه کشت گیاهان دارویی، کشت محصولات کم آب بر، کشت محصولات جدید در منطقه، توسعه سیستم های نوین آبیاری تحت فشار، اجرای طرح گلخانه های آپارتمانی، تلاش در جهت سوق دادن کشاورزان از شیوه سنتی به صنعتی، ایجاد گروههای متخصص جهادی در بحث سرشماری زنبور عسل و پلاک گذاری دام ها، ایجاد کلینیک های سیار دامپزشکی و ویزیت و تجویز داروهای رایگان توسط نیروهای بسیجی دامپزشک و نیز سایر اقدامات ارزنده در سطح استان و کشور، ارائه داد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید