Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری از بررسی اسناد حقابه روستاهای آراد، اشتهازان، بیجین و خانلق از بخش فشافویه و تحویل مدارک به نماینده حقوقی وزارت نیرو در جلسه کمسیون مادتین ۱۹ و ۲۰ خبر داد.

اسناد حقابه 4 روستای فشافویه با حضور نماینده حقوقی وزرات نیرو بررسی شد

به گزارش ایانا در استان تهران، پنجمین جلسه کمسیون مادتین ۱۹ و ۲۰ به ریاست برادری مدیر جهاد کشاورزی ری و با حضور کارشناس و مشاور عالی فرماندار در امور آب، رئیس اداره منابع آب شهرستان ری و نماینده حقوقی وزرات نیرو و جمعی از کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه اسناد حقابه روستاهای آراد، اشتهازان، بیجین و خانلق از بخش فشافویه و تحویل مدارک به نماینده حقوقی وزارت نیرو بررسی شد.

همچنین شورای بخش مکلف شد نسبت به جمع آوری مستندات مربوط به میزان اراضی کشت شده قبل و بعد از احداث سد کرج اقدام کنند.

هم چنین مصوب شد کارگروهی متشکل از دبیرخانه کمسیون و شورای آب بران و شرکت نظام صنفی و شورای بخش فشافویه جهت جمع آوری اسناد حقابه تمامی روستاهای پایاب رودخانه کرج اقدام کنند.

الویت در جمع آوری و بررسی اسناد حقابه روستاهای پایاب سد فشافویه به میزان 8 میلیون مترمکعب در سال نیز مصوب شد.

گفتنی است مادتین ۱۹ و ۲۰ در رابطه با اسناد حقابه را با پروانه مصرف معقول تبدیل می کند و آب را به صورت حجمی به حقابه داران تحویل می‌کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید