Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس در جلسه بررسی روند رصد و پایش نهاده های کشاورزی شهرستان، بر بکارگیری همه ظرفیت ها و امکانات جهت نظارت هر چه بیشتر و دقیق تر بر فرآیند تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی و دامی تاکید کرد.

بررسی روند رصد و پایش نهاده های کشاورزی پردیس

به گزارش ایانا در استان تهران، سید محمد قریشی در جلسه بررسی روند رصد و پایش نهاده های کشاورزی شهرستان پردیس ضمن اشاره بر بکارگیری همه ظرفیت ها و امکانات موجود در شهرستان بر لزوم نظارت هرچه بیشتر و دقیق تر بر فرآیند تأمین و توزیع نهاده های اساسی کشاورزی و دامی تاکید کرد. 

در این جلسه مسئولان و کارشناسان حاضر در جلسه به تشریح دستور العمل های ابلاغی در این حوزه پرداخته و با ارائه گزارشات عملکرد کار مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

ارائه نحوه پایش وکنترل قیمت ها ، ارائه شرح فعالیت ها؛ مغایرت ها و فرآیند بررسی نهاده های دامی و طیور، ارائه شرح فعالیت ها واقدامات در رصد و پایش سم، ارائه نحوه رصد وپایش کود از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هم چنین اعضای جلسه بر نمونه گیری و انجام آزمایش بر روی نهاده های مورد نظر زیر نظر اداره دامپزشکی شهرستان، هماهنگی رابطین و گشت های نظارتی جهادکشاورزی و دستگاههای ذیربط از جمله اداره صنعت و معدن تاکید کردند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید