Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در کارگروه "یاوران تولید" استان گفت: فعال سازی واحدهای نیمه فعال و راکد بخش کشاورزی می تواند گام بلندی در راستای تحقق جهش تولید باشد و "یاوران تولید" نیز در این راستا می توانند کمک کنند.

فعال‌سازی واحدهای راکد و نیمه فعال بخش کشاورزی استان تهران با اجرای طرح "یاوران تولید"

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، کارگروه یاوران تولید استان تهران به ریاست ذوالفقاری رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و دبیری صلاحی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، معاونان برنامه ریزی و امور اقتصادی و تولیدات دامی، مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی استان و سایر اعضای کارگروه برگزار شد.

ذوالفقاری در این جلسه اظهار کرد: طرح «یاوران تولید» با هدف بهره‌مندی از ظرفیت محققان مراکز تحقیقاتی برای تسهیل انتقال دانش به عرصه‌های تولیدی و به منظور تعامل هر چه نزدیک‌تر همه واحدهای اجرایی و تحقیقاتی و افزایش اثربخشی دانش و تکنولوژی درعرصه‌های تولیدی اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه جهش تولید به معنی افزایش کمی و کیفی تولید است، گفت: فعال کردن واحدهای تولیدی غیرفعال یکی از محورهای جهش تولید است که جهاد کشاورزی استان تهران از سال 97 نسبت به شناسایی و بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید اقدام کرده است.

ذوالفقاری از فعال سازی 242واحد راکد یا نیمه فعال در بخش کشاورزی طی سال 98 خبر داد و افزود: فعال کردن واحدهای نیمه فعال وغیرفعال برای رونق اقتصادی ضروری است و همچنین به افزایش اشتغال نیز کمک می‌کند.

وی با تاکید بر عزم جدی شهرستان در راه اندازی واحدهای تولیدی با استفاده از منابع و امکانات موجود گفت: در طرح یاوران تولید با تشکیل تیم های پایش ونظارت متشکل ازمحققان وکارشناسان اجرایی، باید چالش های عرصه تولید و موانع بر سرراه تولیدکنندگان بررسی و رفع شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح استفاده از ظرفیت کلیه محققین، مسئله یابی و کار میدانی است، پیشنهاد داد تا ظرفیت ها وتوانمندی ها و امکانات در سطح 16شهرستان تابعه با حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و نیز مسئولان مرکز تحقیقات کشاورزی بررسی و اولویت های تحقیقی و ترویجی مدنظر استخراج شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید