Iranian Agriculture News Agency

در گفتگو با ایانا بیان شد:

مدیر جهادکشاورزی رباط کریم از تخریب 50مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: بیش از 4هکتار از اراضی زراعی و باغی رباط کریم، آزاد و به چرخه کشاورزی بازگشت.

تخریب 50 ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی رباط کریم

علیرضا حیدری در گفتگو با خرنگار ایانا در استان تهران از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در رباط کریم خبر داد و اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 50 مورد تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی شامل (دیوارکشی و بنای غیر مجاز) با دستور قضایی توسط مدیریت جهاد کشاورزی و با همکاری و تامین امنیت توسط ناجا و با حضور نماینده دادستان تخریب شد.

وی درخصوص جزئیات این خبر گفت: تعداد ۳۹ مورد دیوارکشی غیرمجاز به مساحت ۴ هکتار و تعداد ۹ باب بنای غیرمجاز به مساحت ۵۰۰ متر مربع در این عملیات قلع و قمع شد.

حیدری ادامه داد: هم چنین۲ مورد حکم قطعی مبنی بر قلع وقمع ۴ باب بنای ویلایی به مساحت ۳۰۰ مترمربع نیز اجرا شد.

مدیر جهادکشاورزی رباط کریم اضافه کرد: با انجام این عملیات قلع و قمع، در روستای انجم آباد شهرستان رباط کریم در مجموع هکتاراز اراضی مرغوب کشاورزی منطقه آزادسازی شد.

حیدری با بیان این مطلب که ما باید اراضی کشاورزی را به عنوان یک امانت در راستای تولید در بخش کشاورزی حفظ و حراست کنیم، اظهار داشت: برخی از سودجویان با هدف کسب درآمد بیشتر، اراضی مرغوب کشاورزی شهرستان را با دیوار کشی، به باغ ویلا تبدیل می کنند که این عمل غیرقانونی اراضی حاصلخیر شهرستان را نابود می کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید