Iranian Agriculture News Agency

همزمان با کارگروه اسـتانی آموزش های مهارتی پرسـنل وظیفه نیروهای مسلح، سربازان آموزش دیده در دوره های آموزش مهارتی جهاد کشاورزی استان تهران تقدیر شدند

سربازان آموزش دیده در دوره های آموزش مهارتی جهاد کشاورزی استان تهران تقدیر شدند

به گزارش ایانا در استان تهران، کارگروه اسـتانی آموزش های مهارتی پرسـنل وظیفه نیروهای مسلح باحضور رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که به منظور برگزاری بهتر و ارائه راهکارهای لازم برگزار شد، صلاحی اردکانی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سعید محمدی معاون آموزشـی و بصیرصمدی رئیس اداره بهره برداران و جمعی از پرسـنل و اساتیـد مرکز تحقیقات و آموزش و همچنین نماینـدگان یگان‌های نظامی و انتظامی اعم از سـپاه، ارتش، وزارت دفاع، و ناجا نیز حضور داشتند.

صلاحی اردکانی  بر اهمیت اجرای هرچه بهتر دوره ها از نظر کمی وکیفی و با درنظرگرفتن علاقمندی سـربازان به دوره های آموزشی درسال 1399 تاکیـد کرد.

سعید محمدی گزارشی ازفعالیت های اداره آموزش بهره برداران درســال 98 و چگـونگی اجرای دسـتورالعمل اجرایی کـارگروه مهـارت آموزی بیان کرد.

در ادامه جلسه مـدعوین و نمایندگان آموزشـی پادگان های استان تهران مسائل و مشکلات و پیشـنهادات خود را ارائه دادند.

در پایان تعدادی سربازان علاقمند آموزش دیده توسط معاونت آموزش مرکز تقدیر شدند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید