Iranian Agriculture News Agency

مراسم روز مزرعه شهرستان پیشوا با هدف مقایسه ۴۰رقم انگور کشت شده در یکی از تاکستان های این شهرستان برگزار شد.

مقایسه ۴۰رقم انگور کشت شده در یکی از تاکستان های پیشوا

به گزارش ایانا در استان تهران، مراسم روز مزرعه با عنوان مقایسه ۴۰رقم انگور کشت شده در یکی از تاکستان های پیشوا( مزرعه اتکا) با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان ومدیریت هماهنگی ترویج برگزار شد.

فرزانه اقبالی، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درخصوص دستاوردهای این مراسم گفت: در این برنامه باتوجه به ارقام کشت شده، کشت رقم کندوری و پرلت از سایر ارقام به لحاظ میزان تولید و بازار پسندی متمایزتر بود که کشت آن به کلیه کشاورزان شرکت کننده توصیه شد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به روش آبیاری به کاررفته و میزان مصرف آب استفاده از روش آبیاری قطرهای نیز توصیه شد.

اقبالی خاطرنشان کرد: هم چنین در این مراسم از باغ کشت بادام که ۷۰ رقم بادام با همکاری موسسه تحقیقات باغبانی کشور ایجاد شده بود نیز بازدید  شد که این کلکسیون ایجاد شده می تواند در جهت انتخاب رقم مناسب منطقه بسیار نقش بسزایی داشته باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید