Iranian Agriculture News Agency

برای اولین بار:

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: برای اولین بار عملیات پیوند سرشاخه کاری پسته به صورت پایلوت و با استفاده از ارقام برتر و تجاری در استان تهران انجام شد.

انجام عملیات پیوند سرشاخه کاری پسته در استان تهران

عباس کاری جعفری در گفتگو با ایانا در استان تهران با بیان این خبر افزود: با پیگیری های مدیریت امور باغبانی استان تهران و تأمین پیوندک از بهترین باغات پسته استان قزوین، برای اولین بار عملیات پیوند سرشاخه کاری پسته انجام شد.

وی ادامه داد: این عملیات به صورت پایلوت و با استفاده از ارقام برتر و تجاری مشتمل بر اکبری، احمد آقایی، فندقی، قزوینی و ممتاز  در شهرستان ورامین اجرا شد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: استان تهران دارای ۹۶۰۰ هکتار باغ پسته شامل  ۴۶۰۰ هکتار  سطح بارور و ۵۰۰۰ هکتار سطح غیر بارور با میانگین تولید حدود 2تن در هکتار است که عمدتأ در جنوب و جنوب شرق استان تهران واقع شده اند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید