Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در بازدید از سیلوهای ذخیره گندم در جنوب شرق استان، روند خرید تضمینی این محصول را در شهرستان هاری ری، پاکدشت، ورامین مورد ارزیابی قرار داد.

بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از مراکز خرید تضمینی گندم

به گزارش ایانا در استان تهران، با توجه به شروع به کار سیلوها و خرید گندم از کشاورزان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ،معاون بهبود تولیدات دامی، مدیر زراعت و جمعی از مدیران با حضور در شهرستان های جنوب شرق استان، روند خرید تضمینی را در این مناطق از نزدیک مورد ارزیابی قرار دادند.

در این سفر یک روزه، عملکرد  سیلوهای ذخیره گندم منصوبیان و پیشران کنترل پارس در شهرستان پاکدشت، سیلوی ذخیره گندم و کارخانه آرد صنایع در شهرستان ورامین و مراکز خرید در شهرستان ری بازدید شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید