Iranian Agriculture News Agency

در گفتگو با ایانا:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قرچک گفت: به دنبال تخریب 10 مورد دیوارکشی و ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قرچک، 8 هزارمترمربع از این اراضی آزادسازی شد.

تخریب 10 ساخت وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قرچک

علی محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان تهران بیان کرد: حسب دستورات قضایی اخذ شده از مقام محترم قضایی مبنی بر قلع و قمع تغییرکاربری های غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی و برابر قانون تبصره ۲ماده ۱۰ حفظ کاربری اراضی ، 10 مورد دیوارکشی، تفکیک و پی کنی در بخش مرکزی شهرستان قرچک تخریب شد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این عملیات 8 هزار متر مربع از اراضی زراعی سطح شهرستان به حالت اولیه خود بازگشت.

محمدحسینی در پایان افزود: متخلفین موظفند حداکثرظرف مدت ۱۰ روز کاری نسبت به جمع آوری مصالح و نخاله‌ها موجود اقدام کنند و در غیر این صورت برابر قانون و مقررات اقدام خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید