Iranian Agriculture News Agency

در گفتگو با ایانا بیان شد:

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تبریک هفته جهاد کشاورزی گفت: امروزه نوآوری در بخش کشاورزی و کشاورزی دانش بنیان حرف اول را در اقتصاد و بهره وری این بخش می زند.

امروزه کشاورزی دانش بنیان حرف اول را در اقتصاد و بهره وری بخش کشاورزی می زند

فرزانه اقبالی در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان تهران با تبریک هفته جهاد کشاورزی و شعار " کشاورزی، نوآوری و دانش محوری" از ایام این هفته گفت: صنعت کشاورزی مثل هرفعالیت دیگری درگذشت زمان دچارتغییروتحولات مختلفی شده به طوری که امروزه نوآوری دربخش کشاورزی وکشاورزی دانش بنیان حرف اول را در اقتصاد و بهره وری بخش کشاورزی می زند.

وی افزود: درکشورما نیز برای خروج ازبن بست های موجود دراین بخش بیش ازپیش احساس نیاز به علم ودانش واستفاده ازفناوری کاربردی می شود؛ چه این بخش به عنوان اصلی ترین منبع تولیدقوت عمومی مردم از دیربازاهمیت ویژه ای بین مردم داشته ولی در بخشهای وسیعی ازکشور اجرای کشاورزی سنتی توقعات لازم رابرآورده نمی سازد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: یکی ازمعایب بخش کشاورزی در دنیا کشت تک محصولی است که درسیستم کشاورزی سنتی ونیاکان ما عمل می شد؛ دانش کافی نسبت به معایب این نوع کشت ، کشاورزان، دانشمندان و نو آوران را بر آن داشته تا مدل‌ها و روش‌های جایگزینی را برای تولید غذای سالم که ضامن بقای زمین نیز باشد، توسعه دهند.

اقبالی کشت تک‌ محصولی صنعتی را تامین کننده‌ی قسمت عمده غذای بشر با رشدی فزاینده دانست و افزود: این کشت سبب فرسایش زمین‌ها، کاهش مقاومت وتنوع اکولوژیکی و مصرف بیش ازاندازه سوخت‌های فسیلی شده است.

وی از  هفت روش نوآورانه‌ی کشت که ناجی زمین خواهد بود، نام برد و افزود: کشاورزی الگوریتمی، کشاورزی بومی ( بر مبنای فرهنگ و اکوسیسم طبیعی منطقه)، باغ‌های حلقوی که هنوز وارد مرحله اجرایی نشده و تنها یک مدل فرضی است، استحصال و مهار آب باران، باغداری با کمک کودکان و جوانانی که وارث زمین هستند، و کشاورزی در فضاهای بلا استفاده چون پشت‌بام‌ها از جمله این روش هاست که دانشمندان پیشنهاد داده اند.

اقبالی خاطرنشان کرد: امروزتکیه گاه ما دربخش کشاورزی کشورباید روی کشاورزی دانش محور باشد. درحوزه دانش محورکردن بخش کشاورزی درایران به نظرمی آید که کشاورز سنتی و کشاورزی دانش محور باید تلفیق شود و فارغ التحصیلان رشته کشاورزی که تعداد آن ها اندک نیست و مدرک دارند اما دانش ومهارت ندارند باید درسیستم های عملیاتی بخش کشاورزی واردشوند، البته علاوه بر آدم دانش محور به مدیریت دانش محور هم نیاز داریم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید