Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از روند خرید تضمینی دو سیلوی شهرستان پاکدشت بازدید کرد.

روند خرید تضمینی گندم در سیلوهای استان تهران مورد بازدید قرار گرفت

به گزارش ایانا در استان تهران، باعنایت به زمان برداشت و آغاز به کار سیلوها برای خرید گندم از کشاورزان، درجهت هرچه بهتر انجام گرفتن این مهم، بازدیدهای میدانی و مرتب از سیلوها توسط کارشناسان جهاد درحال انجام است.

عامری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به همراه بهنیا مدیر امور زراعت سازمان، عبادی مدیر مکانیزاسیون استان با همراهی مسئول زراعت و مسئول حفظ نباتات جهاد شهرستان پاکدشت از مراکز خرید گندم (سیلوی منصوبیان و سیلوی پیشران کنترل پارس) بازدید کردند.

طی این بازدید شرایط سیلوها و همچنین میزان خرید تضمینی صورت گرفته گندم تولیدی کشاورزان از لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید