Iranian Agriculture News Agency

از ابتدای سال جاری

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهریار از تخریب 96 فقره از تغییرکاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و آزادسازی 126331مترمربع طی سال جاری در این شهرستان خبر داد.

بیش از 12 هکتار از اراضی کشاورزی شهریار آزاد سازی شد

رسول سلگی در گفت و گو با ایانا در استان تهران با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و با منظور حفاظ کاربری ارضی زراعی وباغی و تداوم بهره وری آن ها، بر اساس دساتور مراجع قضایی این شهرستان و به استناد تبصره 2 ماده 10این قانون از ابتدای سال جاری تاکنون 96 فقره از تغییرکاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان تخریب شد.

وی ادامه داد: با اجرای این احکام قضایی، 126331مترمربع از اراضی کشاورزی این منطقه آزادسازی شد.

سلگی تصریح کرد: سطح آزادسازی شده شامل 19مورد بنا به مساحت 2140مترمربع، 99مورد دیوارکشی به مساحت 1051مترمربع، 7مورد استخر به مساحت 430مترمربع، 14 مورد محوطه سازی به مساحت 2430مترمربع و سایر موارد 56 مورد به مساحت 120280 مترمربع است.

مدیر جهاد کشاورزی شهریار خاطرنشان کرد: هرگونه تغییرکاربری اراضی کشاورزی و ملی بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و طبق قانون با تغییرکاربری های غیرمجاز اراضی زراعی و باغی برخورد خواهد شد.

وی افزود: روستاییان و همشهریان می توانند در صورت مشاهده ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی از سامانه تلفنی 131 به مدیریت امور اراضی اطلاع دهند تا رسیدگی های لازم انجام شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید