Iranian Agriculture News Agency

در گفتگو با ایانا بیان شد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات با تاکید بر دیده بانی مستمر و مبارزه دقیق با آفات گیاهی اظهار داشت: تاکنون بیش از4هزارهکتار از منطقه تحت دیده بانی و 77هکتار نیز علیه آفات عمومی مبارزه شیمیایی شده است.

مبارزه 772هکتاری جهاد کشاورزی شمیرانات علیه آفات عمومی

مسعود ایلکا در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان تهران با اشاره به اجرای طرح "پایش ،دیده بانی کنترل و مبارزه با آفات همگانی شهرستان شمیرانات" گفت: تاکنون بیش از 4هزار هکتار از منطقه تحت دیده بانی شبکه مراقبت حفظ نباتات قرار گرفته است.

وی ادامه داد: هم چنین 700 هکتار سطح آلوده به آفت نیز تاکنون شناسایی شده که در این اراضی مبارزه شیمیایی صورت گرفته است.

ایلکا، سطح مبارزه شیمیایی از ابتدای طرح را 772هکتار اعلام کرد و گفت: در هفته اخیر نیز مبارزه شیمیایی علیه آفات عمومی در سطح 64هکتار  در مناطق سوادر، جاده سد، جشمه جوزک شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات با تاکید بر دیده بانی مستمر و مبارزه دقیق با این آفات افزود: تلاش ما بر حفظ محصولات زراعی از هرگونه آفات و بیماری های گیاهی و تولید محصول سالم است.

وی خاطرنشان کرد: مالاتیون و دلتامترین ازجمله سموم مصرفی هستند که مورد استفاده قرار می گیرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید