Iranian Agriculture News Agency

در گفتگو با ایانا بیان شد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت گفت: در راستای افزایش باردهی و مقاومت به آفات و بیماری ها، طرح مشترک تغذیه باغات زیتون در این شهرستان اجرا شد.

اجرای طرح مشترک تغذیه باغات زیتون در شهرستان پاکدشت

محمود امیری در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان تهران اظهار داشت: طرح مشترکی مابین جهاد کشاورزی استان تهران با همراهی مرکز تحقیقات کشاورزی ، درقالب طرح تغذیه گیاهی باغات زیتون در حال اجراست.

وی در خصوص این طرح توضیح داد و گفت: این طرح درباغ 2.5هکتاری آقای نصری به عنوان پایلوت یا نمونه و 6.5 هکتار به عنوان شاهد طرح در حال اجراست.

امیری افزود: نمونه گیری از خاک و برگ درختان توسط کارشناسان مرکز تحقیقات و توصیه کودی مناسب، همچنین تغذیه گیاهی در سه مرحله از اقدامات صورت گرفته در این طرح بود که در اسفند ماه 1398 انجام شده و در خرداد و تیر ماه همچنان ادامه دارد.

امیری خاطرنشان کرد: به منظور هرچه بیشتر نتیجه گرفتن این طرح، بازدیدهاو جلسات متعددی از سوی کارشناسان جهاد شهرستان پاکدشت و کارشناسان مرکز تحقیقات صورت گرفته و امید است نتیجه طرح که افزایش باردهی باغات زیتون و مقاومت در برابر آفات و بیماری هاست، به شکل مطلوب حاصل شود تا با محرز شدن نتایج مثبت طرح، شاهد ترغیب باغداران و ترویج تغذیه اصولی باغات را شاهد باشیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید