Iranian Agriculture News Agency

در گفتگو با ایانا بیان شد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری گفت: مبارزه با ملخ‌ها در سطح ۵۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ری از از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد.

مبارزه با ملخ ها در ۵۷۰ هکتار از اراضی شهرستان ری

محمد عباسی در گفتگو با ایانا در استان تهران، ملخ‌های شهرستان ری را از نوع بومی عنوان کرد و اظهار کرد: باران های بهاری و سبزی مراتع اصلی ترین علت افزایش جمعیت این مهمان ها ناخوانده فصل بهار است که اگر به خوبی تعداد این حشرات کنترل نشود موجب ایجاد خسارت در اراضی کشاورزی به خصوص مزارع غلات (گندم و جو) می شود.

وی با بیان اینکه کارشناسان جهاد کشاورزی هم اکنون در کانون های اصلی تجمع ملخ ها حضور دارند و تمهیدات در خصوص کنترل جمعیت این حشرات اندیشیده شده است، عنوان کرد: جهاد کشاورزی برای رفع نگرانی کشاورزان گندم و جوکار شهرستان ری سم برای مقابله با ملخ ها را در اختیارشان قرار می دهد.

عباسی با بیان اینکه کانون های اصلی ملخ در شهرستان ری عرصه های منابع طبیعی و زمین های بایر اطراف فرودگاه امام خمینی (ره) است، افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ری از ماه ها قبل با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان شهرداری های مجموعه اقدامات برای مقابله با ملخ ها در محیط های شهری را آموزش داده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری ادامه داد: مجموعه اقدامات کارشناسان این اداره موجب شده است با وجود افزایش بیش از حد ملخ های هنوز گزارشی مبنی بر ایجاد خسارت در اراضی کشاورزی مخابره نشود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید