Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت : با تخریب ۱5 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در بخش مرکزی ورامین، بیش از 50 هزار متر مربع از اراضی کشاورزی این شهرستان طی دو روز آزادسازی شد.

بیش از50هزارمترمربع اراضی کشاورزی ورامین طی دو روز آزادسازی شد

به گزارش ایانا در استان تهران، محسن بنائیان گفت: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی ۱۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در بخش مرکزی ورامین با حکم قضایی تخریب شد و به حالت اولیه بازگشت.

وی افزود: به دنبال اجرای این عملیات، که 30 هزار و 600متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین هم چنین از اجرای 5حکم قضایی در روز گذشته خبر داد و گفت: روز گذشته نیز ۵ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در ورامین تخریب و ۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

وی خاطرنشان کرد: مالکان این ساخت و سازهای غیرمجاز ظرف ۱۰ روز موظفند تا آثار باقیمانده و مصالح ساختمانی را از اراضی کشاورزی خارج کنند.

بنائیان تصریح کرد: این ساخت و سازهای غیر مجاز که به صورت دیوارکشی، بنا و پی‌کنی صورت گرفته بود، بنابر دستورات قضایی دادستان شهرستان ورامین مبنی بر قلع و قمع ساخت و ساز های غیر مجاز در اراضی کشاورزی برابر قانون تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی تخریب شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید